Jestem konserwatorem tkanin. Obecnie prowadzę prywatną praktykę konserwatorską. 

edukacja i kursy:

2004 - Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, USA,
Antonio Ratti Textile Center, "A Practical Approach to looking at Weave Structures" pod kierunkiem Miltona Sonday'a.

1993 - 2002 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 
Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych.
2002 - Dyplom Magistra Sztuki na podstawie prac:

1. Konserwacja XVIII-wiecznej makaty z herbami Nałęcz i Ogończyk z pałacu Raczyńskich w Rogalinie - praca pod kierunkiem prof. Heleny Hryszko.
2. Hafty. Słownik terminologiczny - praca napisana pod kierunkiem  mgr Jadwigi Chruszczyńskiej /MN Warszawa.

1993 - 1998 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa, Katedra Tkaniny Artystycznej. 
Aneks do dyplomu z tkaniny artystycznej pod kierunkiem 
prof. Stanisława Andrzejewskiego.

1987 - 1992 - Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, 
Specjalizacja: Tkactwo, dyplom z wyróżnieniem. 

kwalifikacje

Praktyka konserwatorska od roku 1993, wraz z latami studiów na ASP w Warszawie. Znajomość wielu różnorodnych technik i metod konserwatorskich: konserwacja i restauracja tapiserii, kobierców, kilimów, tkanin jedwabnych, haftów, oczyszczanie tkanin na mokro i chemicznie, barwienie, oczyszczanie i zabezpieczanie elementów metalowych, przygotowywanie tkanin do ekspozycji i przechowywania. Bardzo dobra znajomość technik tkackich i hafciarskich. Wykonywanie analiz technicznych i technologicznych tkanin, identyfikacja włókien i metali, wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej tkanin. Możliwość wykonywania kopii tkanin i haftów.

doświadczenie zawodowe

od 2015 - Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie,
- Dział Konserwacji Obiektów Muzealnych.

2004 - 2015 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
- Asystent w Katedrze Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych.

2003 - 2004 - Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, USA,
Textile Conservation Department:
- Andrew W. Mellon Conservation Fellowship:  studia nad amerykańskimi metodami konserwacji tkanin i ich praktyczne zastosowanie.

2003 - Muzeum Narodowe w Warszawie,
Pracownia Konserwacji Tkanin:
- Konserwacja XVIII-wiecznego fraka męskiego.

2002-2003 - Prywatna praktyka konserwatorska 
- Konserwacja XVII-wiecznej makaty tureckiej z klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze (wg tradycji z daru Jana III Sobieskiego).
- Konserwacja makaty z manufaktury w Buczaczu (pocz. XXw.).
- Konserwacja kobierców wschodnich z kolekcji prywatnych.

1997-2002 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
- Asystent w Katedrze Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych.

1993-2002 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych:
- Konserwacja wielu tkanin zabytkowych (XVI-XVIIIw.) w ramach studiów.

1996-2003 - Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze:
- Udział w inwentaryzacji zbioru tkanin.

1996 - Katedra w Pelplinie:
- Udział w inwentaryzacji zbioru tkanin.

1990 - Zamek Królewski w Warszawie:
- Praktyka w pracowni konserwacji tkanin.

publikacje i referaty:

2004 - Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, USA,
"Study of Textile Storage and Display Methods Use in American Museums".

2002 - Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie,
"Kolekcja tkanin jasnogórskich ilustracją dziejów hafciarstwa".

2000 - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
"Konserwacja XVIII-wiecznej makaty z herbami Raczyńskich - Nałęcz i Działyńskich-Ogończyk z Rogalina":
- Referat wygłoszony na konferencji: "Konserwacja Tkanin Zabytkowych - różnorodność obiektów, różnorodność problemów i metod".

1999 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
"Inwentaryzacja tkanin w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze. Praktyki studenckie", [w:] Studenci o konserwacji. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji Zabytków, red. T. Korzeniowski, Toruń 1999.

1999 - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 
"Historia i technika hafciarstwa kościelnego". Referat na konferencji towarzyszącej wystawie: "In gloriam et decorem".

powrót