Wybrane przykłady prac konserwatorskich:

Makata, XVIII w.

Kobierzec turecki

Sztandar, 1908 r.


Malowany sztandar Zwi±zku ¦piewaczego "Sanssouci", 1908

Przed konserwacj±: Po konserwacji:
powiększ powiększ
powiększ powiększ
powiększ powiększ