adres do korespondencji:

Ewa Soszko
ul. Janowiecka 21
03-887 Warszawa

e-mail:

kontakt@ewasoszko.com

telefon:

+48 601 192 145